I forbindelse med økonomirapporteringa for 1. tertial, fremmet representanten Tor Johan Sagøy (H) i oppvekstkomiteens møte at Hitra kommune vurderer å innføre fast ansatte vikarer i skolene og barnehagene.

- Oppvekstkomiteen ber rådmannen se på ordninger med faste ansatte vikarer i barnehager og skoler for å avhjelpe sykefraværsituasjonen, heter det i oppvekstkomiteens vedtak, som ble gjort enstemmig.