På turen passerte han en bil som kjørte saktere enn 80 km/t. Farten ble rett etter forbikjøringen målt av politiet til 128 km/t - før han hadde rukket å bremse ordentlig ned igjen.

- Unødvendig

Mannen ble gjort kjent med påtalemyndighetens forslag til straff og hadde ingen kommentarer til det.

Men forslaget om tap av føreretten i 7 måneder reagerte han på, og ga uttrykk for at han ikke skjønte at dette skal være nødvendig.

Normalt ved fartsgrense 80 km/t, vil kjøring med en hastighet i 120 - 130 km/t medføre tap av førerretten i 5 – 8 måneder.

De ulemper siktede har forklart at han får ved beslaget, mener tingretten er av den art som ligger innen for de normale ulemper.

Anker deler av dommen

Dommen ble fastsatt til betinget fengsel i 14 dager

Han dømmes videre til en bot på 10.000 kroner samt tap av førerretten for en periode på seks måneder.

Mannen godtok betinget fengselsdom og boten, men erklærte at han anket dommen hva angår tap av førerretten.

Siktede vil selv sende inn en skriftlig begrunnelse for anken.