For en måned siden var det 5,2 prosent av lakseeksporten som ble gjort på fisk over seks kilo. Utbudet var magert. Møtt med høy etterspørsel ga mankoen priser midt på 70-tallet for storlaksen, skriver iLaks.no.

Relativt til den klart mest omsatte vektklassen, 4-5 kilo, oppnådde den aller tyngste laksen, 9+, en prispremie på over 12 kroner kiloet, viser data fra Akvafakta.

Prispremie

Det er særlig de oversjøiske markedene for “flyfisk” som viser en vesentlig økt betalingsvilje for storlaks. Den romslige prispremien for storlaks holdt seg helt til uke 47. Da falt prisene radikalt tilbake. Årsaken finner en i utbudet.

I forrige uke var hele 11,7 prosent av slaktet over seks kilo. Rikelig tilgjengelighet av storlaks ga bare en marginal premie relativt til industristørrelsene mellom tre og seks kilo. Mens 4-5 kilos laks ble solgt for 65,34 kroner i uke 47, oppnådde 9+, 66,54 kroner.

Jevne priser

Mens storlaksprisene, isolert sett, har blitt redusert vesentlig den siste tiden, har snittprisene for laksen holdt seg uforskammet jevne og høye lenge. De siste åtte uker har lakseprisene pendlet mellom 61 og 66 kroner kiloet.

Den gjennomsnittelig spotprisen i forrige uke for sløyd og pakket laks, levert Oslo, var 64,10 kroner. Det viser en oversikt utarbeidet av Nasdaq.