Hemne Sparebank fordeler penger fra bankens gavefond to ganger i året, og nå har banken foretatt denne vårens fordelinger:

- Vi har denne gang valgt å prioritere tilskudd til lag/foreninger for godt voksne. Disse bidrar aktivt i lokalsamfunnet, både for unge og eldre, ved å ta vare på og formidle historie, tradisjon, kultur og trivsel, for seg selv og for kommende generasjoner. I tillegg har vi prioritert noen andre enkeltsøknader, forteller Olav M. Stamnestrø i banken.

Følgende har blitt tildelt penger ved denne utdelinga (summene blir foreningene orientert om i eget brev):

 • Vinje Bygdekvinnelag

 • Hemne Trekkspillklubb,

 • Hemne Sanitetsforening

 • Wesselgårdens Venner,

 • Vinje Fortidsminneforening

 • Snillfjord Seniordans,

 • Hemne Bygdekvinnelag

 • Vinje Pensjonistforening,

 • Hemne Historielag

 • Hemne Seniordans,

 • Hemne Jeger og Fiskeforening

 • Kyrksæterøra IL – Allidrett,

 • Mausund Seniordans

 • Mausund Husflid og Brukskunst,

 • Frøya Seniordans

 • Trøndelags Kysthistoriske Museum

 • Titran Grendalag

 • Bogøy Velforening

 • Bekken Vel- og Lysforening.

- Frivillige lag og foreninger i Hemne, Hitra, Frøya, Snillfjord, Aure og Halsa, og ellers som har et kundeforhold til Hemne Sparebank, oppfordres om å søke, forteller Stamnestrø.