Sigbjørn Glørstad (Ap), leder av oppvekstkomiteen, orienterte under dagens kommunestyremøte om at det er igangsatt prosjektering av ombyggingene ved Barman skole.

Hitra kommunestyre har tidliger satt av 15 millioner kroner til en ombygging av Barman skole slik at den skal fungere best mulig som 1.-7.skole.

- Forhåpentlig vil arbeidet som er igangsatt gi oss et bilde på hva dette vil bety av arbeid. Målet er fortsatt at skal være 1-7 skole på Barman, det er det ingen tvil om, sa Glørstad.

Han orienterte også om at det er kommet et klagebrev til rådmannen fra 5.klasse ved Barman, som er misfornøyd med forholdene​ i undervisningsbrakkene som er satt opp.