I en uttalelse fra Regionrådet i Orkdalsregionen ønskes Nordmørskommuner velkommen til å bli en del av det nye Trøndelag.

- Orkdalsregionen er kjent med at nordmørskommuner utreder å endre fylkestilhørighet fra Møre og Romsdal, til det nye fylket Trøndelag. Orkdalsregionen ser med velvilje på dette og ønsker nordmørskommuner velkommen inn det nye Trøndelag, heter det i uttalelsen. Det pekes på at Orkdalsregionen og Nordmøre har mange strukturelle fellestrekk, ikke minst når det gjelder næringsliv.

- Det foregår en betydelig verdiskaping i Orkdalsregionen og på Nordmøre. Regionen er verdensledende innen oppdrett av atlantisk laks og prosessindustri. Regionen har blant annet sterke industristeder som Kristiansund, Orkanger, Sunndal, Hemne og Tjeldbergodden. I tillegg kommer Hitra og Frøyas verdensledende posisjon innen industriell bearbeiding av laks og annen sjømat. Kommunene i Orkdalsregionen og på Nordmøre har over år bygd gode relasjoner gjennom ulike interkommunale samarbeid som for eksempel renovasjon, legevakt, havneselskap og ilandføring av gass til Tjeldbergodden. Skulle nordmørskommuner velge å bli en del av det nye Trøndelag vil det være et svært viktig bidrag for å etablere en sterk region i vår del av Midt-Norge; en region hvor fremtidsnæringene står sterkt, fremheves det.