- Bakvendt at maritim næring får den minste andelen av midlene

foto