Farevarsel om polart lavtrykk - forventer storm og kraftig snøfokk