Av:
  • Venke Merethe Glørstad

Tekniske problemer gir begrensninger