Måsøval kjøper samarbeidspartner – flytter volum fra Salmar