Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Ett nytt selskap er opprettet og ett selskap slått konkurs den siste uka