Stoppet tunge kjøretøy - flere hadde for dårlige dekk