Sjøsettes på nytt i kveld, nær førti år etter at den sist var på Hitra