Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Sparebanken legger ned seks kontor, sparer Hitra og Frøya

Konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 SMN. Foto: SpareBank 1 SMN