Av: Bjørn L. Rønningen

Sparebanken legger ned seks kontor, sparer Hitra og Frøya

foto
Konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 SMN. Foto: SpareBank 1 SMN