- Skyldes nok ikke vond vilje, men ubetenksomhet og mangel på kunnskap

foto