Frøya kommunestyre skal blant annet behandle forprosjekt til Mausund svømmehall, varaordførerens søknad om fritak fra politiske verv og økning av renovasjonsgebyrer i Hamos.Møtet starter imidlertid med orienteringer fra Ivar Blikø fra ”Sammen om framtida”. Senere i dag blir det orientering fra Næringsgruppa for Frøya kultur- og kompetansesenter. LAST NED ALLE SAKSDOKUMENTENE FOR FRØYA OG HITRA HERFrøya-møtet er i gang fra kl. 10.Hitra kommunestyre møtes kl. 13. Blant sakene som skal behandles her er avvikling av avtale med Hitra NKS Sanitetsforening vedrørende barnehagedrift Melandsjø, samt røyketillatelse rundt kommunale bygg.