Under mottoet "Det er gøy å ha noe å gjøre sammen med andre i sommer", har "Sommer-Hitra-Frøya" tilbudt nærmere 50 forskjellige aktivitetstilbud i ukene 26, 27 og 28.

Oversikt over hvem som har fått plass i de forskjellige gruppene kan du finne på

barndom.no