Selskapet med to laksekonsesjoner i Frøya kommune er tradisjonelt et av de aller flinkeste selskapene i klassen. Tallene for 2006 viser at selskapet også gjorde sine saker meget bra i fjoråret.

Omsetningen økte til 48,2 millioner kroner, driftsresultatet ble på solide 23,3 millioner kroner, mens selskapet leverer et resultat før skatt på 23,9 millioner kroner. Det gir en driftsmargin på svært hyggelige 48,3 prosent.

Også i fjor, da resultatene for 2005 ble kjent, var selskapet høyt oppe på listen over selskaper som leverte solide tall, og hadde da en driftsmargin på 34,3 prosent.

Omsetning: 2006: 48,2 mill.kr (2005: 40,2 mill.kr). Endring i prosent: 19,9%

Driftsresultat: 2006: 23,3 mill.kr. (2005: 13,8 mill.kr) Endring i prosent: 68,8%

Resultat før skatt: 2006: 23,9 mill.kr (2005: 14,0 mill.kr). Endring i prosent: 70,7%

VS