På Hitra bor Beata og Przemyslaw Soboniak. De ble foreldre til gutt nummer

to ved Orkdal sjukehus den 5. september. Den nyfødte, som har fått navnet

Natan, veide 3100 gram og målte 51 centimeter da han ble født.