Legekontoret vil prioritere de lovpålagte oppgavene. Folk med akutt sykdom, alvorlige lidelser og svangerskapskontroller vil bli prioritert. Det betyr at andre oppgaver, f.eks. utstedelse av helseattester og rutinemessige kontroller ikke blir utført. Til det er kapasiteten ved legekontoret for liten. Resepter på faste medisiner fornyes som vanlig.

Les hele saken i lokalavisa