Søndag kveld hadde politiet en laserkontroll på fv 714 gjennom Innerdalen på Hitra. I løpet av timen man målte hastigheten, var det ingen kjøretøy som ble stoppet på grunn av at de brøt fartsgrensa, opplyser politibetjent Tore Sagmo.