Hitra formannskap har vedtatt å konstituere mangeårig kommunalsjef Harald M. Hatle i stillingen som rådmann inntil ny rådmann er ansatt. Roger Antonsen skal som kjent gå av som Hitra-rådmann, og hadde mandag sitt siste møte sammen med formannskapet. Assisterende rådmann Edel Myhren er sykmeldt, og det er bakgrunnen for at formannskapet har valgt å konstituere Hatle.

- Fra og med 5. mai konstitueres kommunalsjef Harald M. Hatle som rådmann. Denne konstitueringen har varighet fram til fast ansettelse av ny rådmann er foretatt og denne er tiltrådt, heter det i det enestemmige formannskapsvedtaket.

Ordfører Ole L. Haugen kommenterer vedtaket slik:

- Vi beklager at Edel Myhren har sykefravær, og dermed ikke kunne ta på seg oppgaven som konstituert rådmann etter 5. mai. Formannskapet er ut fra disse omstendighetene veldig fornøyd med at den erfarne kommunalsjefen Harald M Hatle har sagt ja til å la seg konstituere som rådmann, fram til ny rådmann er på plass. Han har mange, mange års erfaring som leder av flere områder i Hitra kommune, han kjenner organisasjonen godt, og han vil derav raskt og effektivt kunne bekle funksjonen som rådmann.

LES MER I DAGENS UTGAVE AV HITRA-FRØYA (Papir og eavis): Utvider fristen for å finne ny rådmann