Mens regnet endelig høljer ned over Hitra i vinterferien, har Arild og Torgil Gjertsen fra Melhus vært i skjærgården utenfor Grefsnesvågen og trukket garn. Og fangsten av torsk og sild ble så stor at de gjerne deler med andre.

- Noe spiser vi selv, noe salter vi ned, og en del gir vi bort til familie og venner, sier Arild Gjertsen, som bruker sjøen flittig til matauk når han og familien er på feriestedet ikke langt fra Grefsnesvågen.