Frøya kommunes administrasjonsutvalg skal kommende tirsdag ta stilling til forslag om utvidet egenmeldingsordning. Går det i gjennom betyr det at kommunalt ansatte i Frøya kan bruke egenmeldinger ved sykdom i inntil 16 dager, det vil si hele den perioden arbeidsgiver har ansvar for sykelønn.

Kommunen har i dag en egenmeldingsordning med 8 dager sammenhengende.