Norway Royal Salmon (NRS), hvor et Helge Gåsø-eid selskap er største aksjonær, rapporterer de beste resultatet i selskapets historie. Driftsresultatet for fjerde kvartal (2013) er 91,4 millioner kroner. Dette er vesentlig bedre enn samme kvartal året før, da resultatet ble 8,5 millioner kroner.

Norway Royal Salmon fikk et årsresultet i 2013 på 256 millioner kroner, mot 20 mill. kroner året før. Årets totale omsetning endte på drøye 2,6 milliarder kroner mot 1,74 milliarder kroner året før.

- NRS fortsetter å erfare et sterkt laksemarked drevet av høy etterspørsel og lav vekst i tilbudet. Styret foreslås å gi et utbytte på 2,20 kroner per aksje, tilsvarende 41 prosent av resultat pr. aksje, skriver selskapet i en melding.

Norway Royal Salmon (NRS) er fordelt på en rekke eiere, der Gåsø Næringsutviklling AS er største eier med 14,5 prosent av aksjene. NRS har aksjemajoritet i fire oppdrettsselskaper som til sammen har 25 oppdrettskonsesjoner, og minoritetsandeler i tre tilknyttede oppdrettsselskaper som til sammen har ni konsesjoner.

Gåsø Næringsutviklling AS er største eier i NRS med 14,5 prosent av aksjene.