Laila Eide Hjertø (56) ble i kveldens kommunestyremøte ansatt som ny rådmann i Hitra kommune etter Roger Antonsen. Et enstemmig personalutvalg (formannskapet pluss to tillitsvalgte) hadde innstilt Eide Hjertø til stillingen, noe kommunestyrepolitikerne sluttet seg til.

- Jeg er beæret over den tilliten jeg har fått fra kommunestyret. Jeg vil gjøre mitt ytterste for å være den tilliten verdig, sier Eide Hjertø til lokalavisa etter ansettelsen var formelt i boks.

Kompetanse og personlige egenskaper

- Laila Eide Hjertø, og fyller veldig mange av kriteriene vi la til grunn for stillingen, både når det gjelder formalkompetanse og personlige egenskaper, forteller ordfører Ole Haugen. Eide Hjertø(56) er født og delvis oppvokst på Dolmøya og Kyrksæterøra. Hun  bor i dag på Hemnskjela. Hun jobber for tiden som kommunalsjef helse og omsorg i Snillfjord kommune.

-  Jeg gleder meg virkelig til å starte opp, og gleder meg til å samarbeide med ordfører Ole Haugen, politikerne og ikke minst de ansatte. Og jeg gleder meg til å treffe Hitras befolkning som deres rådmann, sier Eide Hjertø.

- Føler meg som hitterværing

- Hvorfor søkte du stillingen?

- For det første fordi Hitra er en spennende kommune i utvikling, og som har en veldrevet organisasjon. Jeg er også personlig glad i Hitra og har hele tiden følt meg som hitterværing. Jeg er moden for utfordringer og er begeistret for det Hitra står for.

- Hva er det Hitra står for?

- Det er fremdrift, glede og positivitet. Jeg møter innbyggere og mennesker i administrasjonen som viser at de har tro på kommunen sin, trives og har det bra. Det er også en kommune som tiltrekker folk fra andre kanter, ikke bare hytte- og feriefolk, men også arbeidsfolk med familie som ønsker å bosette seg her. Og Hitra har et næringsliv som det spruter litt av, sier Eide Hjertø.

Vil gi innbyggerne det lille ekstra

- Hva kan du tilføre Hitra kommune?

- Det jeg håper å tilføre Hitra er at innbyggerne skal få en administrativ leder som inspirerer sine ansatte til å gi innbyggerne det lille ekstra, og som har integritet og fremdrift. Og jeg ønsker å være en rådmann for de ansatte i kommunen, som inspirerer og gir dem tillit og frihet til å ta sine valg i jobbsammenheng, slik at de kan vokse og føle glede over jobben sin.

- Hvilken ledererfaring har du fra før?

- Jeg har vært mellomleder i Trondheim og omegn boligbyggelag(TOBB) i 17 år, der jeg har vært stedfortreder for direktøren i perioder. Jeg har også jobbet tett opp mot lederen i Senter mot incest i Trondheim. Og nå har jeg jobbet i ti måneder som kommunalsjef helse og omsorg i Snillfjord kommune. For øvrig har jeg formell kompetanse fra Kommunalhøyskolen, der jeg gikk administrativ og økonomisk studieretning, det som i gamle dager ble kalt ”rådmannsskolen”, sier den nye rådmannen.