Frem til 1. oktober i år har 43 personer ellerbedrifter fra Frøya kjøpt helt ny personbil. Dette er en økning på nesten 20prosent fra samme periode i fjor.

Det har vært enviss økning i nybilsalget i Norge i løpet av inneværende år. Inntil 1. oktoberhar det blitt solgt 105.784 helt nye personbiler, noe som er 1.585 flere enn påsamme tid i fjor. Det gir en økning på 1,5 prosent. Det viser tall fraOpplysningskontoret for Veitrafikken (OFV).

Økning i Frøya

Fra OFV har viogså fått tilgang til lokal statistikk. Tallenes tale er at nybilsalget i Frøyahar hatt en bedre utvikling enn det vi ser på landsbasis. For det har blittsolgt 43 splitter nye biler til adresser i Frøya, noe som er syv flere enn åretfør. Det gir dermed en økning på drøye 19 prosent.

I Hitra er det 30 nybileiere i løpet av året, og dette er faktisk åtte færre enn påsamme tid i fjor. Dette gir en nedgang på hele 21 prosent i Hitra.

Utvikling i Sør-Trøndelag

Det er hersnakk om personbiler, og leasingbiler skal i følge OFV være registrert pålånetakers hjemkommune, så disse er også inkludert.

Det har vært enliten økning i nybilsalget i Sør-Trøndelag. Vi ser ut fra tabellene at 5.931nye personbiler har blitt levert til adresser i fylket. Dette er 90 færre ennpå samme tid i fjor, noe som betyr en reduksjon på 1,5 prosent her.