Som hitra-froya.no har fortalt tidligere i dag, har finansieringsmodellen for fylkesvei 714 gjennom Snillfjord (Lakseveien), med inntil 50 prosent bomfinansiering, gått gjennom Stortingets transportkomite.

Les: De syv første Lakseveiprosjektene er klare

En merknad utformet av Høyre og Frp, fikk der sin enstemmige oppslutning. Denne går på at Stortinget «ber regjeringen vurdere ordning med statlig garanti for bompengelån der det kan bidra til lavere lånerente, og at regjeringen i samarbeid med fylkeskommunen kan vurdere bompengesatser og nedbetalingstid».

Fylkeskommunen har stilt garanti, men her ønsker altså Stortinget at prosjektet skal komme inn under en statlig garantiordning.

- Dette handler om at fylkesvei 714 tidligere har vært riksvei, og at vi kommer til å tilbakeføre den som riksvei. At fylkeskommunene fikk ansvar for disse veiene, var en stor tabbe. Fylkeskommunen er ikke i stand til å drifte og vedlikeholde disse veiene, sier Linda Helleland (H), leder i Stortingets transportkomite.

Hun antyder at en statlig overtakelse av veien kan skje før trinn to av Lakseveien blir påbegynt.

- Får man til en ordning med statsgaranti, så betyr dette at man får den beste lånerenta som overhodet er mulig. Høyre og Frp er opptatt av å se etter mulighetene, også for det å få redusert betalingssatsene, sier Linda Helleland.