Fredag morgen er det klart for det månedlige frokostmøtet på Hotell Frøya.

Dette gangen blir det et tema Oddrun Englund i Frøya næringsforum vet de lokale bedriftene er spesielt opptatt av.

- Jeg har jo vært rundt til en god del bedrifter siden jeg startet i jobben. Og da spør jeg hvilke tema det er viktig at næringsforumet skal ta tak i og jobbe med. Og hos samtlige bedrifter jeg har vært, har de nevnt dette med å bedre bredbånd og mobildekningen. Og da handler det ikke bare om at det skal bli bedre nett inn til bedriftene, men at det må bedres rundt hele Frøya hvor folk bor. Flere bedriftsledere forteller at de ikke kan jobbe heimefra, fordi nettet er for dårlig, sier Oddrun Englund.

Til frokostmøtet i morgen er det invitert folk som bør kunne fortelle om hva som er på gang, og hvilke muligheter til forbedringer som finnes.

Bjørn Amundsen er dekningsdirektør for mobilnettet i Telenor. Amundsen har siden 1994 hatt totalansvaret for utbygging av mobildekningen i Norge for henholdsvis NMT 450, NMT 900, GSM, og UMTS, med investeringer på mer enn 15 milliarder kroner.

Som øverste ansvarlig for utbyggingen av mobildekningen i Norge er Amundsen en sentral medspiller for mange norske utkantkommuner, og bidro fra årsskiftet 2007-2008 til lanseringen av en utbyggingsmodell med «spleiselag» mellom kommuner og mobiloperatører, og anslått kostnaden for full mobildekning til 3 milliarder kroner.

Trygve Afseth er løsningsarkitekt i Breiband.no. Trygve jobber primært mot bedrifter med fordypning i byggebransjen og maritim sektor. Han har jobbet i Breiband.no siden januar 2011.

Fra 9. januar 2014 endret Direct Connect navn til Breiband.no. Selskapet har siden 2003 levert raskt bredbånd over hele Norge og da med spesielt fokus på distriktene hvor det ikke er andre bredbåndsmuligheter. Pr i dag dekker de over 135 kommuner i Norge.

Visjonen er at alle i Norge skal ha frihet til å velge hvor man vil bo eller drive forretningsvirksomhet. Fortsatt er det flere distrikter som har begrenset bredbåndstilgang, og kommunikasjon er viktigere enn noen gang.Med DSL, 5G og satellittbredbånd tilbyr Breiband.no Norges beste dekning og jobber for ytterligere utvidelse av dekning sammen med økt kapasitet i nettet.

Pål Dahlø er prosjektleder for bredbånd og mobil i Sør-Trøndelag fylkeskommune, og har vært involvert i flere prosjekter i øyregionen.

Frokostmøtene er i regi av Frøya næringsforum, men er åpne for alle interesserte.