Salmar endte i 2013 med et overskudd før skatt på 2,3 milliarder kroner, opp fra 608 millioner kroner i 2012, altså rundt 1,7 milliarder mer.

Det operasjonelle driftsresultatet ble i overkant av 1,2 milliarder kroner og er også det høyeste i konsernets historie. (Det operasjonelle driftsresultatet viser det mest realistiske bildet på hva de tjener på selve oppdrettsvirksomheten, mens resultat før skatt også inkluderer finansielle poster og andre salgsinntekter utenom oppdrett som de har hatt i løpet av fjoråret.)

- Vi er fornøyde med resultatet, men er bevisst på at dette i stor grad skyldes et sterkt marked og gode laksepriser. Det er fremdeles biologiske utfordringer knyttet til PD og lakselus, med de kostnadskonsekvenser det har, sier konsernsjef Leif Inge Nordhammer i en pressemelding.

- 2013 har resultatmessig vært et meget godt år for Salmar. Høye laksepriser og store engangsgevinster har generert en rekordinntjening i konsernet. Styret vurderer Salmars finansiell posisjon meget god og innstiller derfor på et utbytte på NOK 8 pr aksje.  Etter styrets vurdering er Salmars finansiell kapasitet for videre vekst sterk, skriver selskapet.