Her er førsteklassingene på Sørburøy skole i år. De to elevene er Petter Johansen (til venstre) og Johannes Brendberg (til høyre). Bak står lærer Gunnhild Yttersian og kontaktlærer Hans Olav Brendberg.