For få uker siden startet koret Hitterklang opp med øvinger igjen og denne gang med en ny dirigent bak "notebrettet".

Ny dirigenten

I år er det Charlotte Stav som skal lede koret, og hun forteller at det er første gang hun har dirigentansvaret for et helt kor.

- Det tror jeg blir veldig bra, smiler Charlotte. - Det er artig å jobbe musikalsk med Hitterklang fordi de er så lydhøre og flinke til å justere stemmene sine og i tillegg er det kjempegod stemning på øvingene.

Charlotte har kontrakt med koret gjennom Hitra kulturskole som Hitterklang nylig har inngått et nytt samarbeide med.

I tillegg har koret en tilleggskontrakt med Charlotte hvor hun gir kordeltakerne private sangtimer til en gunstig pris.

- Det er med å løfte koret det også, smiler Charlotte.

Sangpedagog og kulturskolelærer Charlotte Stav, skal leder Hitterklang i år.

Nytt repertoar

Charlotte er sangpedagog, og liker å dyrke forskjellige uttrykk.

- Akkurat nå driver vi og jobber med en joik. Vi utforsker hva stemmene egentlig kan gjøre og det er faktisk mye. Charlotte forteller også at det jobbes med et standard-repertoar som passer her i øyregionen.

- Det betyr at det blir enkelt å spørre koret Hitterklang om å stille opp på konserter, når de har mye av repertoaret klart fra før.

Etter høstferien skal de i gang med å jobbe opp mot julekonserten den 15. desember.

- På julekonserten blir det kjente og kjære julesanger og noen overraskelser, så den konserten blir vel verdt å få med seg, smiler Stav.

Nytt samarbeid og nye medlemmer

Hitterklang har i år fått en ny start sier lederen for koret, Anna Marie Hårstad og legger til at et nytt styre også er på plass.

- Alt det nye, tror vi kan komme til å gi noen synergieffekter og føre til et bredere samarbeid innen kulturen på Hitra. At øvingslokalet er flyttet i fra Meierisalen og til Hitra bibliotek, gjør at vi kan disponere flygelet som står her fast, i tillegg blir vi i samme lokale som kulturskolen .

At de blir samlet med musikkskolelærerne og elevene, gjør at vi kan bruke hverandre mer, tror Hårstad. Vi kan øve og gjøre opptredener sammen og vi tenker å trekke inn enda flere aktører siden kulturskolen også kjenner mange og har stort nettverk. Kanskje får vi med oss noen lokale artister ,når vi skal holde vårkonserten vår med temaet "kystkultur". Det er blant ideene vi jobber med.

Ønsker nye medlemmer

Øvingen holdes nå hver tirsdagkveld og denne gang har de også to nye medlemmer, så nå er de rundt 25 aktive kormedlemmer.

- Det er moro at dette er to unge damer så Hitterklang er absolutt et kor med spredt alder.

Alle er velkomne til å synge med Hitterklang, men det er ikke helt til å komme bort i fra, at de ønsker seg flere menn i koret da, smiler Hårstad og Stav.

- Mannfolka vi allerede har, de er veldig flinke, men det hadde gjort seg med enda flere mannestemmer og en jevnere fordeling av kjønn.

Tilslutt oppfordrer de alle som ønsker, om å komme innom øvingene deres.

- Det er bare å ta turen innom, for å se om dette kanskje er noe for deg!

På tirsdag kom det til to nye medlemmer i Hitterklang og Charlotte slår av en prat med dem hvordan det blir å være med i blandakoret.