Etter at vegvesenet har antydet at veien over Lakselva på fv.714, kan bli ferdig allerede tidlig mandag morgen, har det meldt seg spørsmål om elevene fra Innhitra skal møte på Strand eller Fillan i morgen (mandag)

Kommunalsjef Kjell Roar Sæther opplyser at kommunen opprettholder sine tidligere planer.

Denne saken gjelder et titalls grunnskole-elever fra Innhitra som går på skole i Fillan. På grunn av veistengingen ved Lakselva, valgte kommunen å flytte disse elevene fra Fillan til Strand disse to aktuelle dagene. Dermed slipper man å skysse elevene den lange veien om Forsnes og Kvenvær.