Møtet har kommet i stand etter at politimesterens forslag om å legge det kommende politikontoret til Fillan, noe som har skapt voldsomme reaksjoner på Frøya. I dag vil Moe måtte forklare og utdype hvorfor han kom til denne konklusjonen, som går som innstilling til ny politistruktur i Sør-Trøndelag politidistrikt.

Pressen fikk være tilstede ved innledningen til møtet nå i formiddag (fredag). Fra Frøya kommune møtte ordfører Berit Flåmo (Ap), rådmann Ole Henrik Fjørstad og formannskapspolitikerne Halgeir Bremnes (Frp) og varaordfører Martin Nilsen (H).

Det har også vært planer om å få til en båttur utover i øyrekka, da ordføreren har lyst å gi politimesteren et mer konkret inntrykk av hvor lange utrykningsavstander vi snakker om i dette området. Da Flåmo gikk i møtet, sa hun til Hitra-Frøya at det ikke er sikkert om reisefølget får gjennomført denne befaringen i dag.

hitra-froya.no oppdaterer saken