Tirsdag vil fylkestinget etter all sannsynlighet vedta at anbudspapirene for det kommende hurtigbåt/ferge-tilbudet skal sendes ut. I dette ligger rammene for hvordan kollektivtransporten på sjøen skal se ut de nærmeste åtte til ti årene.

For øyregionen er saken særs viktig. Politikerne skal si noe om hvilket tilbud de vil ha med kystekspressen, om det skal være to-båttilbud i øyrekka, og om det skal tas høyde for en ny pendlerrute med hurtigbåt Brekstad - øyregionen.

Karin Bjørkhaug (Krf) er leder i samferdselskomiteen og vara til fylkesutvalget. Ett døgn før fylkesutvalget skal gjøre vedtak, våger hun ikke å forskottere hvilke krav politikerne kommer til å stille.

- Dette er en stor og kompleks sak. Dette handler jo om hvordan kollektivtilbudet på sjøen skal se ut i åtte til ti år framover. Vi har ikke innstillingen klar ennå, sier Bjørkhaug.