Frøya kommune vil tirsdag kunngjøre hvem som blir senterutvikleren på Frøya, opplyser rådmann Ole Henrik Fjørstad i en epost mandag. Det har lenge knyttet seg spenning til hvem som skal koordinere det videre arbeidet med det kommende kultur- og  kompetansesenteret (Komopp) på Sistranda.

- Realisering av ny videregående skole samlokalisert med nytt kulturhus innebærer på mange måter en ny æra for Frøya og regionen. Ut fra erfaringer med tilsvarende sentra nasjonalt og internasjonalt, er det overordnet viktig at planlegging relatert til drift, attraksjoner, nettverk m.v. starter tidlig. Derfor er det opprettet en stilling som senterutvikler, forklarer rådmannen.

I samspill med allerede etablerte aktører (representanter fra fylkeskommunen, kommunen og Frøya videregående skole) skal

Senterutvikleren skal blant annet arbeidet med å utvikle økonomiske opplegget og bidra til utvikling av inntektsgivende attraksjoner. En del av jobben er også å utvikle Froansenteret KOMOPP, herunder også status som et nasjonalparksenter.

- Senterutvikleren vil samarbeide nært med Frøya videregående skole og Frøya kommune, og vil bli lagt formelt under Trøndersk kystkompetanse, opplyser Fjørstad.