Salmars konsernsjef Trond Williksen var tirsdag innom formannskapsmøtet i Frøya kommune for å orientere om Salmars status per i dag, deres tanker rundt framtiden og innspill til kommunen.Williksen opplyste at Salmar i dag er verdens fjerde største lakseprodusent.Det lokalt forankrede oppdrettsselskapet produserte i fjor 116 000 tonn laks her i Norge. I år ligger de an til å produsere 130 000 tonn og per i dag eksporterer Salmar laks til over førti land.

- Over tid naturlig å utvikle Innovamar

- Vi har 550 medarbeidere som møter ved fabrikken vår Innovamar hver dag og vi opplever en økende grad av aktivitet innen foredling.På spørsmål fra formannskapet kunne Williksen legge til at en naturlig konsekvens over tid vil være å utvikle og investere i virksomheten på Kverva videre. Williksen poengterte at Salmar har en historie med sterk vekst og stadig økt lønnsomhet.- Mottoet vårt er "Passion for salmon" og vi brenner for det vi gjør. Salmar har et ønske om å være i front når det gjelder de store løftene innen utvikling og innovasjon, blant annet med havmerden Ocean Farming.

- All oppdrettsvirksomhet vil ikke flyttes på land

Når det gjelder hva som skjer i oppdrettsnæringa i dag, så minte Williksen på at dette er en ung næring på knappe femti år hvor nesten all verdiskaping de første 45 årene har foregått i kystsonen.Konsernsjefen har fortsatt tro på at hovedaktiviteten vil foregå i kystsonen, men legger til at det blir stadig flere brukere som søker etter gode lokaliteter å produsere på. Effekten av konsentrert aktivitet i kystsonen har dessuten ført til utfordringer som lus.

- Industrien har gradvis de siste årene gått opp på land og lenger ut i sjøen.  Det er den eneste måten å ekspandere fram i tid når etterspørselen går opp. Det blir økt aktivitet på disse områdene videre, men jeg har ikke tro på at vi vil se all oppdrettvirksomhet flyttet opp på land.

En ny æra med havmerden

Gjennom sin land- og havstrategi har Salmar blant annet valgt å investere betydelig i landbaserte anlegg på Senja innen smoltproduksjon. De har også tenkt å investere videre i landbaserte fasiliter som på Follafoss hvor de er i gang med fase to for økt utbygging. Når det gjelder havbasert oppdrett har Salmar gjort et stort steg gjennom Ocean Farming.

- Dette er visjonert arbeidet drevet fram av Gustav Witzøe. Gustav er en av de veldig få innen hele laksenæringen som har en kraft til å gjennomføre dette og det er unikt at dette gjøres fra Frøya.  Vi må ta i bruk havrommet for å løse globale utfordringer innen matproduksjon og befolkningsvekst, og vi er stolt av å lede denne utviklingen. Salmar tar oss inn i en ny æra gjennom dette prosjektet.

Leder an i unik utvikling

Williksen har bakgrunn som tidligere konsernsjef for tekonologibedriften Akvagroup. Da han startet i sin tidligere jobb tenkte han at det måtte være andre steder i verden hvor man har kommet lengre enn Norge innen teknologi og oppdrett.

- Men lakseindustri-fronten ligger i Norge og faktisk her på Frøya. Vi leder an i en helt unik utvikling, det er nesten vanskelig å fatte. Ocean Farming er et fantastisk prosjekt. Jeg vil presisere at vi er inne i en operativ pilotfase, men så langt har det gått veldig bra. Vi opplever en svært stor interesse for prosjektet.

Å ivareta 24-timers mennesket

Williksen sier Frøya kommune er en samarbeidspartner for felles verdiskapning, og at man nå er i ferd med å flytte det økonomiske tyngepunktet tilbake ut til kysten.

- Vi har allerede tjenester som er gode på Frøya, men vi bør legge lista høyt for hva vi ønsker å tilby 24-timers mennesket slik at folk ønsker å bosette seg her. Williksen sier høyere utdanning og en komplett kompetanse er samfunnsbyggende og viktig med tanke på konkurransekraft.

- Flyttes det økonomiske tyngdepunktet til kysten blir det enda viktigere med nærheten til utdanningsinstitusjonene, sier konsernlederen og sikter til diskusjonene rundt omorganiseringen av studiespesialisering ved Guri Kunna videregående skole. Med tanke på den økonomiske utviklingen er det ingen grunn til at en kommune som Frøya skal gi fra seg noe av dette nå. Heller motsatt. Et sterkt ønske fra næringslivet er å beholde studietilbudet på Frøya.

Williksen poengterte også hvor utrolig viktig det er med god infrastruktur i kommunen. Ikke kun med tanke på veier, men også god internett og mobildekning.- Det er bare å stå på videre med dette arbeidet, oppfordret han kommunen​.