Arbeidstilsynet har anmeldt firmaet Atlantic Strømøyvåg for flere brudd på arbeidsmiljøloven, etter dødsulykken på Smøla november i fjor. Krasimir Emilov Krastev(56) var den tredje dykkeren som har dødd under kamskjelldykking fra den samme båten, men under forskjellig eierskap og styre.

Smøla lensmannskontor etterforsker både anmeldelsen fra arbeidstilsynet og den siste ulykken. Politiførstebetjent Asbjørn Holand ved Smøla lensmannskontor forteller at de vil legge vekt på at dødsulykkene til dels har skjedd fra samme båt og firma. De mistenkte er styreleder i selskapet og aktuelle dykkerledere som har jobbet ombord.

Holand har nylig hatt samtale med lensmannen, samt vært i møte med leder for retts og påtale og straffesaksjurist.

Forelegg har ikke hatt tilstrekkelig effekt

- Påtalemyndigheten vil sannsynligvis gå til sak på alle de punktene som arbeidstilsynet har levert anmeldelse på. Det er her snakk om hva som skulle ha vært gjort på båten i forkant, feil og mangler ved dykkingen denne dagen, samt vurdere firmaet og den enkeltes ansvar, forklarer Holand.

- Politiet har også vurdert muligheten for siktelse med tanke på uaktsomt drap. Det er flere ganger tidligere reagert med forelegg, uten at dette ser ut til å ha hatt tilstrekkelig effekt. Vil avvente uttalelse fra sakkyndig ved dykkerhøgskolen i Bergen, som skal se på hva som skjedde i forbindelse med ulykken, gjennomgang av utstyr, og hvilke faktorer som kan ha påvirket utfallet, sier Holand.

Kjenner ikke dødsårsaken

Når det gjelder årsaken til dødsulykken, så mangler politiet en del viktig informasjon.

- Vi har nettopp fått den endelige obduksjonsrapporten, som dessverre ikke kunne fastslå dødsårsaken. Det hadde gjort saken litt enklere om vi kunne fastslått om det skyldtes hjerteinfarkt eller noe annet. Vi har også brukt store ressurser sammen med sjøforsvaret for å finne det savnede dykkerutstyret, uten å lykkes. Et eventuelt funn ville kunne fastslått feil eller mangler på utstyret, sier Holand.

Han regner med at saken kommer opp for tingretten i løpet av høsten.

- Etter at rapporten fra sakkyndige er ferdigstilt medio juni, vil påtaleansvarlig vurdere siktelse og tiltale, forteller Holand.

Hitra-Frøya lokalavis har ikke lykkes i å få kontakt med styreleder i Atlantic Strømøyvåg, Harald Teigås, før avisa gikk i trykken.

Vurderer å gå høyere i systemet

Han forteller også at de vurderer å etterforske Atlantic Discovery AS og Seashell AS. Ved de to tidligere dødsulykkene i 2008 og 2009 fikk Atlantic Discovery foretaksbot på henholdsvis 45.000 og 60.000 kroner.

- Vi vil diskutere med påtalemyndigheten i Nordmøre og Romsdal om vi skal gjøre noe i forhold til selskapene høyere opp i systemet, i samarbeid med Sør-Trøndelag politidistrikt. Atlantic discovery AS har aksjer i alle båtene, og tok som paraplyorganisasjon over ansvaret for HMS-arbeidet i fjor. Politiet vil også vurdere å etterforske Seashell As, i og med at det er økonomiske forbindelser nedover til kamskjellbåtene. Da kan det også være ansvarsforhold nedover, sier Holand.

Styreleder i Atlantic Discovery AS, Morten Welde kjenner ikke til at politiet vurdere å etterforske selskapet.

- Jeg kjenner saken bare gjennom media, og har ikke hørt noe fra politiet. I den grad det kommer noen henvendelse eller anmeldelse så må vi bare forholde oss til det, sier Welde.