- Det er nok mange som ikke er klar over hvor mange deler av øyet som skades