I juli oppdaget mannskaper fra Mesta Drift at noen hadde kjørt på og skadet takplater og renner i Hitratunnelen. Noe kjøretøy og sjåfør som kan stå bak skaden, har det vært umulig å oppdrive. Derimot har nå Statens vegvesen blitt forelagt regninga for reparasjonen; 110.052 kroner.

Skadevolder er fortsatt ukjent, står det i veivesenets skademelding. Dermed må utgiftene til mannskaper, pickup, hjullaster med korg, overtid, materiell samt kost/losji dekkes av tunneleieren.

Se flere trafikk-nyheter her

Reparasjonen av takplatene kostet over 110.000 kroner. (Foto fra skademeldingen)