Politiet har oppklart hvem som tømte et brannslukningapparatgjennom innleveringsluken ved Hitra bibliotek den 9. oktober, og en bil iHamarvika på Frøya.

- Det er gjort god gammeldags etterforskning, med innhentingav opplysninger og avhør av vitner. Da kom vi frem til navnet på en person, somnå har tilstått under avhør. Det gjelder både tømming av brannslukningsapparati biblioteket og tømming av et brannslukningsapparat i en bil på Frøya, sierArild Sollie ved Hitra lensmannskontor.

Mannen som har tilstått er i begynnelsen av tyve-årene ogbosatt på Frøya. Han stjal først pulverapparatene fra Frøyatunnelen, før hanbrukte dem til å gjøre hærverket.

- Vi har forstått det slik at han gjorde det mest for å hardet artig, sier Sollie.

Men det kan vise seg å bli dyr moro for den unge mannen.

- Saken blir nå sendt til politijurist, som skal vurdere eneventuell straffeforfølging . Han kan risikere å bli straffedømt for skadeverk,og få erstatningskrav for de skadene som er påført, sier Sollie.