Begge strekningene har stor trafikk av blant annet tunge kjøretøy. Ønsket om gang- og sykkelveier har derfor lenge vært ønsket blant lokalbeolkningen da dette vil bety mye for trafikksikkerheten.

For noen år tilbake ble det bygget gang- og sykkelvei fra  Badstuvik til Strand skole. Det er nå denne en kilometer lage veibiten som man ønsker å forlenge til Hestvika slik at lengden blir totalt fire kiometer.

Ved barman skole planlegges en gang- og sykkelvei på en kilometer.

Utfordringen for kommune er bl.a. at planene må i nødvendig grad også ivareta landskapshensyn og hensynet til estetisk utforming av omgivelsene.

Planene ligger nå ute til høring. Eventelle uttalelser må komme innen 5. desember.