Det var en gang......to rastløse, eventyrlystne skapninger som vandret rundt på en ø ytterst mot havet.. Begge hadde reist både langt og vidt.. Men begge savnet noen å dele livet og alle de fantastiske ting verden har å by på, med noen – med den rette.

Den rette var visst ikke lett å finne.. - Før en felles tur opp på en av øyas topper plutselig åpnet øynene på begge to, for noe de aldri før hadde trodd mulig: nemlig at kjærligheten fantes der, på ei lita øy de begge kalte ”hjemme”!

Og snipp snapp snute – så var eventyret langt i fra ute... Det var nemlig da det for alvor begynte!

Once upon a time......two restless, but adventurous creatures were wandering about, in an island far out in the sea.. They had travelled both far and long? But both of them were missing someone to share life and all of its wonders with. Someone.. – The right one.

Apparently, the right one was not easy to find? - Until a shared trip to one of the peaks of the island opened the eyes of both of them, for something they never before had believed possible: that love was to find right there, on a small island they both called “home”!

And snip snap snout, the fairytale was absolutely not out... It was then it started for real!

Anna-Marie HaugenFødt nysgjerrig på verden i 1976. Fra Hitra i Sør-Trøndelag.

Kallenavn ”Sjura” (skjære på trøndersk, Pica Pica på latinsk), fordi hun var så veldig lita da hun lita. Men det passet henne bra: Sjura er en nysgjerrig skapning, betrakter alltid verden, med hodet på skakke!

Egentlig utdannet hovedsaklig innen drama/teater, og jobbet i mange år som ansvarlig for formidling på et fylkesmuseum i Sør-Trøndelag.

Så måtte Sjura ut og teste vingene – se om hun var flyvedyktig og oppdage mer av verden. Og vingene fungerte godt, for det har blitt mange turer de siste ti årene, her er noen eksempel:

Ryggsekkreise med mor og bror i Chile, Peru og Ecuador, dykkesertifikat i Rødehavet, studier og reiser på Bali, frivillig arbeid på et rehabiliteringssenter for ville dyr i Namibia, reiser i LA, Mexico, Honduras og Guatemala (hvor hun tok spansktimer og jobbet frivillig på et utdanningssenter for fattige barn i Guatemala City), Kilimanjaro og Sør-Afrika (da endelig sammen med drømmeprinsen!) ?

Elsker naturen og all dens skjønnhet! Gå, padle, dykke, bade i iskald sommersjø, sitte, lytte, snuse, smake, være, leve!

Jobber nå som reiseleder for Jarle Trå – hovedsakelig på turer til Peru, men har også gjort en tur tilbake til Kilimanjaro. Ellers, skal man kalle det free-lance? Tjener ikke nok til å bli rik – men har en drømmejobb og er desto rikere på opplevelser og frihet!

Basecamp er på Hofstad på Hitra, og deles med Cato og katten Oscar Wilde (en sjarmerende omstreifer som ba om asyl for noen år siden, og siden har vært med på lasset).

Nå blir det lille huset i skogen byttet ut med en seilbåt på bølgene – så får vi se hvor godt denne Sjura tåler saltvann og bølger! ;-)

Livet er en gave vi har fått, bruk det og hold øyene åpne for alt det vakre som fins! Lev, elsk, le!

Shoot for the moon – even if you miss, you will land among the stars!-Les Brown-

--

Born with a curiosity of the world, in 1976. From the island Hitra in the middle of Norway.

Given the nickname ”The Magpie” (Latin: Pica Pica), because she was so tiny when she was a little girl. But it fits her well: The Magpie is a curious creature: always observing the world with a tilted head!

Originally educated in drama and theatre (mostly), and for many years she worked in museum education at a county museum in Norway.

But then the Magpie had to fly away – she needed to test her wings, to see how far they could take her and see more of the world. Her wings proved well functioning, and there has been many a travel the last ten years, here are some examples:

Backpacking with mother and brother through Chile, Peru and Ecuador, diver’s license in The Red Sea, studies and travels in Bali, volunteer work at a rehabilitation centre for wild animals in Namibia, travelling LA, Mexico, Honduras and Guatemala (where she did Spanish lessons and volunteered at an educational center for poor kids in Guatemala City), climbing Kilimanjaro, visiting South-Africa (finally with her golden prince!) and so on?

Loves nature and all its beauty! Hiking, kayaking, freezing cold summer baths in the sea, sitting still, listening, tasting, experiencing, being, living!

Now Anna-Marie is working as a tour leader for a Norwegian adventurer by the name Jarle Trå, mainly taking people to Peru. But recently she also did a trip to Kilimanjaro again - working. Otherwise, let’s call it free-lancing? She does not earn enough money to become rich – but has a dream job and is all the more rich in experiences and freedom!

Base camp is a small house at the island where she grew up in Norway, that she shares with her knight in shining armor, and Oscar Wild (a charming stray cat that pled for asylum some years ago, and who has ever since tagged along). Now the little house in the woods is swapped with a sail boat on the ocean for a while! And then we’ll see how well this little Magpie handles salty waters! ;-)

Life is a precious gift given to us, live and keep your eyes open to the beauty of the world! Live, love, laugh!

Shoot for the moon – even if you miss, you will land among the stars! -Les Brown-

Cato Hostad BrændenFødt i 1969 og oppvokst på Hofstad i Strømfjorden på Hitra.

Begynte med dykking som 15-åring og har siden søkt etter eventyr og opplevelser både høyt og lavt. Utdannet elektriker, men har vært både lastebilsjåfør, fiskekakesteker, lakserøkter, FN-soldat m.m, og er nå sikringsleder innen industriklatring.

Dykking, klatring, fallskjermhopping, padling, jakt og fluefiske, motorsykkel, vennskap, kjærlighet, familie.. Alt dette er med på å gi livet mening, å føle at man lever. Det har blitt mange reiser, både i Norge(og Svalbard) og det store utland; Island, Skottland, Grønland, USA, Canada, Mexico, Peru, Guatemala, Sør-Afrika, Tanzania, Egypt, Israel, Libanon, Hong Kong, Thailand, Malaysia, New Zealand..

Han har sett mye positivt, men også mye negativt og har lært å sette pris på det vi har hjemme i Norge, det vi tar for gitt. Lev i nuet og klag mindre! Livet må leves fullt og helt og det er for kort til ikke å gripe sjansene når de viser seg!

Lykken kommer til den som leter og Cato fant den i en nydelig og sjarmerende dame i blåtimen på fjelltur! Hun sa ikke nei til eventyr og opplevelser, og disse har det blitt en del av! Tilværelsen ble trygg og god på Hofstad, for god, og da denne muligheten dukket opp ble han og frøkenen enige om å ta sjansen, bytte trygghet mot usikkerhet, mestring og opplevelser! (og mye sjøsyke..) Nå venter DUVA!!

--

Born in 1969. Cato grew up on a farm on the island Hitra in Norway. Started diving at 15, and ever since he has been hunting experiences and adventures – both high and low.

Electrician by education, but has also been driving a truck, making local fish meat products, fish farming, a UN-soldier and more. Now he is working as an industrial climber.

Diving, climbing, parachuting, kayaking, hunting, fly fishing, motorcycling, friendship, love, family? All of this gives life a meaning, makes you feel alive. There have been many travels, both in Norway (and Svalbard) and abroad: Island, Scotland, Greenland, USA, Canada, Mexico, Peru, Guatemala, South Africa, Tanzania, Egypt, Israel, Lebanon, Hong Kong, Thailand, Malaysia, New Zealand?

He has seen a lot of positive things, but also some negative – and this has made him appreciate what he has at home in Norway, what we take for granted. Live right now – less complaining! Life must be lived 100 %, and it is too short not to grab every chance given to you!

Happiness comes to the one who seeks it and Cato found it in a beautiful and charming girl on a hike in the twilight hour! She did not reject adventures or experiences – so there’s been a lot of that since he met her! Life became safe and sound on the island, too safe and sound, so when this opportunity showed up, they agreed to grab it! To take their chances and swap safety with uncertainty, experiences and achieving (+ many hours of sea sickness?)- DUVA awaits!