Har fått kontrasvar fra ministeren. - Jeg kommer til å kjøre beinhardt på å få dette i orden