Solveig blir ny leder, mens Trude skal jobbe mer med andre oppgaver