– Folk har ringt og etterlyst den tradisjonelle turmarsjen