«Reparasjoner på Knarrlagsundet bru i Hitra kommune fører til at brua må stenges flere timer per dag i ukene som kommer», det skrev Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding 20.januar.

Arbeidene som skulle gjøres startet mandag 24. januar og ble da anslått å pågå fram til fredag 11. februar.

Men i dag kom meldingen om at arbeidet nå er ferdig og brua er åpnet for vanlig trafikk igjen.

– I løpet av denne perioden skal betong meisles og fjernes. Det vil også bli gjort nødvendig etterarbeid. Arbeidet gjøres fra lift, opplyser fylkeskommunen.

Som følge av dette arbeidet ble brua stengt for kjøretøyer i enkelte perioder. Gående og syklende hadde mulighet til å passere.

-Nå gjenstår bare litt opprydding, men brua er åpen for trafikk som normalt, opplyser fylkeskommunen.