Vil samle hogstavfallet - men ikke kjøre det bort

foto