Klokka 09:30 blir det oppmøte på nedsiden av Frøya kulturhus for oppstilling av folketoget. Klokka 10:00 starter toget å gå. Toget går langs hovedveien mot Frøya helsetun. Ved helsetunet stopper korpset og spiller nasjonalsangen, før man fortsetter videre forbi Rabben barnehage Toget går til torget via Mellomveien og Rådhusgata.

Rekkefølgen i toget 1. Ordfører 2. Flaggbærere fra 10. trinn ved Frøya ungdomsskole 3. Formannskapet 4. Barman janitsjar 5. Sistranda barneskole - 70-års jubileum 6. Dyrøy oppvekstsenter 7. Nordskag oppvekstsenter 8. Rabben barnehage - vinner av skarptromma 2023 9. Nesset barnehage 10. Nabeita oppvekstsenter 11. Sistranda kystbarnehage 12. Frøya ungdomsskole 13. Lag og organisasjoner med egen fane

Etter toget skjer følgende på Frøyatorget:

Sang ved Sistranda mannskor Tale for dagen ved ordfører Kristin F. Strømskag Elever fra Frøya kulturskole Utdeling av Skarptromma Tale ved russepresident Johanna Wahlvåg Tale ved Frøya ungdomsråd Trygve Nordvik Allsang «Ja vi elsker»

Ordføreren holder tale ved Frøya Helsetun klokka 12:30. På helsetunet blir det ut over dagen servering på Kafé Hjerterom.