Ann-Helen og Tove fikk hedersbeviset for lang og tro tjeneste i dag